NIEUWS

Picknick Rehabilitation Centre in Mylaudy

October 09, 2019

In India worden kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking vaak uitgestoten door hun familie en dorpsgenoten. Deze kinderen kunnen niet naar dezelfde school als hun leeftijdgenootjes maar worden opgevangen in het Rehabilitation Centre in Mylaudy. Omdat de kinderen met een beperking niet door de omgeving worden geaccepteerd, staan de ouders er alleen voor om deze kinderen op te voeden en te verzorgen. Dit is een zware taak, naast hun werk en zorg voor de andere kinderen.

Voor  kinderen met een beperking is het goed dat ze ook naar de zomerschool gaan, de ouders kunnen dan blijven werken en de kinderen worden in hun ontwikkeling gestimuleerd. Deze zomerschool is opgezet in het Rehabilitation Centre in Mylaudy. Met het geld van een gift heeft de stichting een drietal picknicks kunnen financieren. Deze picknicks zijn voor de kinderen en ouders van dit centrum tijdens het zomerproject. De kinderen zijn met de ouders en de begeleiders van school naar een speeltuin en naar de zee geweest.

 

De ouders gaan ook een dag zonder kinderen op pad. Het is fijn dat zij een dag samen op stap kunnen gaan om hun ervaringen met hun kind met een beperking, te kunnen delen met elkaar en elkaar te helpen in de begeleiding van deze kinderen.

Nieuwe projecten

August 29, 2019

Ook in het tweede kwartaal heeft onze Stichting weer een aantal verzoeken binnen gekregen om projecten in Zuid India te ondersteunen. Hoewel onze financiële middelen natuurlijk beperkt zijn, hebben we toch weer een aantal projecten met een geldelijk bijdrage kunnen helpen.

In Vedapatti, waar het door ons gefinancierde “Child development Centre” is gevestigd, kregen we het verzoek om ook een bijdrage te willen leveren bij de aanschaf en installatie van een groot aantal zonnepanelen. Gezien de gebrekkige stroomvoorziening in dat deel van India, is een dergelijke voorziening geen overbodige luxe. Onze stichting stelde €10000 voor dit doel ter beschikking.

Ook voor de bouw van twee klaslokalen voor een school voor Speciaal Onderwijs in de buurt van Chennai is €5000 gereserveerd, evenals een bijdrage €1000 voor de bouw van een klaslokaal voor een school voor kinderen met visus problemen.

Ook nu weer hebben we een aantal projecten kunnen financieren welke het welzijn van de kinderen ten goede komen.

Kwartaalbericht 2019

April 22, 2019

De kinderen van de onderbouw (1e t/m 9e Standard) waren druk bezig met de examens ( van 20.03 t/m 12.04). De bovenbouw kinderen ( 10e tot 12e Standard) werkten hun examens af in Maart omdat vanaf 18.04 de parlementaire verkiezingen in India zijn gestart. Speciale coaching was geregeld om de kinderen te helpen bij het slagen voor de examens. 

 

Bestuurslid Marijn is op bezoek geweest in Vedapatti met zijn nicht en haar gezin.  Dit bezoek vond plaats begin maart. Deze familie is ook nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van Vedapatti, o.a. met financiële sponsoring. Kinderen en begeleiders waren zeer blij met het bezoek waarbij ook nog een geluidsinstallatie werd overhandigd aan het kindertehuis en de kinderen getrakteerd werden op een speciale maaltijd en snoep. Er was een rondleiding en een cultureel programma ter ere van de gasten.

 

De computercursussen en naailessen gaan nog steeds door. De kinderen worden steeds vaardiger. Nieuw is dat als de kinderen overdag op school zijn de mensen uit de buurt ook gebruik kunnen maken van de faciliteiten. In ruil daarvoor wordt gevraagd of de buurtbewoners van tijd tot tijd vrijwilligerswerk willen verrichten ten behoeve van Vedapatti.

Daarnaast zijn er op zaterdag yoga- lessen, tuinieren en spelactiviteiten.

 

Voor de 10e, 11e en 12e Standard is er een picknick georganiseerd in Vailankanni, een bekende bedevaartplaats in Zuid-India. De onderbouw kinderen hadden ook een picknick maar dichterbij huis.

Nieuwe aanvragen goedgekeurd

March 01, 2019

In de bestuursvergadering van februari heeft het bestuur zich weer gebogen over de verschillende projectaanvragen die in de afgelopen maanden waren binnengekomen. Een aantal projectaanvragen dienen nog nader te worden onderzocht. Voor een andere aanvrager hadden we goed nieuws.

In het zuiden van India is de stroomvoorziening soms erg gebrekkig. Niet alléén de ambachtslieden ondervinden daar hinder van, maar ook met name de scholen. Daarom hebben we €3725,00 beschikbaar gesteld voor de St. Mary’s School in Amananttantheri voor de aanschaf van een generator die de stroomvoorziening voor de school veilig kan stellen. De kinderen worden nu ook in staat gesteld om ná zonsondergang hun huiswerk te kunnen maken en te kunnen genieten van culturele activiteiten.  Ook voor de kleinere projecten zetten we ons als stichting in. 

Bestuurslid op bezoek naar Zuid-India

February 18, 2019

Pastor Marijn van de Laar, een van de bestuursleden van onze Stichting, gaat van 2 tot 10 maart aanstaande, met enkele familieleden, die de stichting een warm hart toedragen,  naar Zuid India. Zij zullen uiteraard het kinderontwikkelcentrum van Vedapatti (Dindigul) bezoeken en het dagverblijf voor kinderen met een beperking in Rucode.

 

Door regelmatige bezoeken van leden van ons bestuur blijven wij uitstekend op de hoogte van verbeteringen, die  wij in het verleden of het heden financieel hebben ondersteund. Ook zal hij gesprekken voeren over nieuwe projecten met directies, veldwerkers en contactpersonen. Na zijn bezoek komen wij hier zeker op terug met een verslagje en foto's.

Pongal-viering in Zuid-India

January 23, 2019

Onlangs ontvingen wij een serie foto’s van de jaarlijkse Pongal-viering uit het Chettikulam Day Care Centre van onze relatie RUCODE in Zuid-India. Pongal is het jaarlijkse vier-daagse oogstfeest dat in Tamil-Nadu wordt gevierd. Thai Pongal is een van de belangrijkste (oogst) festivals gevierd door Tamil-mensen.

Thai Pongal wordt voornamelijk gevierd om waardering te tonen aan de God voor een succesvolle oogst. Een deel van de viering is het koken van de eerste rijst van het seizoen gewijd aan de zon. Symbolisch betekent Pongal niet alléén “zonnewende”, maar meer in het bijzonder ook “overkoken”.

Bij een eerder bezoek aan een school in Tamil Nadu waren we ook getuige van dit vrolijke ritueel. Omringd door een uitbundige schare kinderen wordt een pot met gezoete rijst op een open vuur gekookt. Op het moment dat de pot overkookt wordt er luid geapplaudisseerd en wordt de rijst geserveerd in bananenbladeren.

Vedapatti blijkt een groot succes

January 08, 2019

In Vedapatti hebben bewustzijnssessies met kinderen plaatsgevonden aangaande kinderrechten. Dat bewustzijn is erg nodig als de kinderen terugkeren in hun thuissituatie. De sessies vonden plaats op basis van het volgende kinderhandvest dat is opgesteld door het diocees van Dindigul:

 

 1. Right to Protection
  Every child has the right to be protected from exploitation, abuse, neglect at home and anywhere.
   

 2. Right to Participation
  A Child has the right to participate in any decision making directly or indirectly.
   

 3. Right to survival
  A child has the right to survive at their homes.
   

 4. Right to development
  Children have the rights for all kinds of development through education and learning and physical development through recreation, play and nutrition.  To express their feelings such as emotional, mental and physical.

Geef ruimhartig

December 13, 2017

Al vaker hebben wij een beroep gedaan op jullie hulp om onze doelstelling "een beter leven voor de kinderen in Zuid India" ook werkelijk waar te maken. Jullie hebben daar toen fantastisch op gereageerd, waarvoor we nog steeds heel dankbaar zijn. In de afgelopen twee jaar hebben wij met onze Stichting SJZI door nieuwbouw en verbouwing een prachtig kindercentrum (voor wezen, halfwezen, zwerfkinderen) weten te realiseren voor 37.000 euro in Vedapatti (Dindigul) in de staat Tamil Nadu in Zuid India. Het centrum biedt plaats aan 100 jongens en meisjes en er is door de staf samen met ons hard gewerkt aan een begeleidingsplan rond de toekomst van de kinderen.

 

Het bisdom Dindigul, onder wiens verantwoordelijkheid het centrum functioneert, neemt haar taak zeer serieus op om binnen enkele jaren het centrum "selfsupporting" te doen zijn. Daartoe zijn in het afgelopen jaar in India zelf initiatieven ontwikkeld. Tot en met 2019 hebben wij ons financieel garant gesteld voor het runnen van het kindercentrum. Daarnaast hebben wij andere kleine projecten in Tamil Nadu gefinancierd alle gericht op het welzijn van kinderen in Zuid-India.

 

Daarom doen wij in deze eindejaarsactie weer een beroep op jullie en jullie ruimhartigheid om ons daarbij te helpen. In tegenstelling tot grote fondsen, waar heel veel aan de strijkstok blijft hangen, is onze kleine stichting er trots op, dat wij nauwelijks kosten maken. In januari 2018 gaan we voor verder overleg weer met 2 mensen naar Dindigul (op eigen kosten!) en zelfs de postzegels van deze kerstactie komen niet ten laste van onze stichting. Wij hopen voldoende geld bijeen te kunnen brengen om het kindercentrum te kunnen helpen met de exploitatie van de komende jaren, met ongeveer 10.000 euro per jaar.

 

Als je ons wilt helpen, kunnen jullie een gift overmaken op NL38 RABO 0169 2315 85 t.n.v.Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India. Op voorhand heel hartelijk bedankt voor jullie steun en uiteraard wensen wij ullie een Gezegend en Vreugdevol Kerstfeest toe.

De kerstactie wordt weer ingezet

November 02, 2017

In december gaat onze traditionele Kerstactie weer van start,  welke dit keer geheel in het teken zal staan van de continuering  van de exploitatie van het Children Development Centre. De kosten hiervan bedragen € 10.000,00 per jaar. Onze Stichting wil de komende drie jaar hiervoor garant staan. Onze activiteiten zijn natuurlijk alléén mogelijk met uw zeer gewaardeerde steun.

We willen daarom onze KERSTACTIE bijzonder bij u aanbevelen. Binnenkort ontvangt u hier nadere informatie over.

Vinger aan de pols

November 02, 2017

In januari 2018 zal een kleine delegatie van ons bestuur weer een bezoek brengen aan Vedapatti. De kosten van dit bezoek zullen weer, zoals dat in het verleden ook altijd gebeurde, geheel door de delegatieleden zelf worden bekostigd. Na het bezoek kunnen we u dan weer over de meest actuele stand van zaken berichten. Ook zullen er tijdens het bezoek mogelijk nieuwe projecten bezocht en beoordeeld worden. De projectaanvragen stromen nog steeds binnen….

Ook een begeleidingsplan is belangrijk

November 02, 2017

Het is alweer enkele maanden geleden dat een delegatie van ons bestuur een bezoek bracht aan Tamil Nadu India. De werkzaamheden aan de (ver)bouw van het Children Development Centre in Vedapatti (Dindigul) vorderden gestaag. Binnenkort komen er foto’s van de bouwactiviteiten beschikbaar. Ook de inhoudelijk invulling van dit India project gaat in de komende maanden meer vorm krijgen. Door de genereuze donaties van de vele donateurs hebben we dit project kunnen realiseren. Ook in de komende jaren willen we als Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India de drijvende financiële kracht blijven van dit project dat zoveel meerwaarde heeft voor kinderen die zich in een moeilijke thuissituatie bevinden of wees zijn.

Volgens de huidige inzichten is de opvang van de kinderen alléén niet voldoende. Ook over de toekomst moet worden nagedacht. Wat gebeurt er met deze kinderen het Children Development Centre als ze na een aantal jaren zelfstandig door het leven moeten gaan? Wij werken, samen met onze partners in India, aan een begeleidingsplan om de toekomst van deze kinderen veilig te stellen. Blijvende monitoring en opleiding van de staf spelen daarbij een cruciale rol. De Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India wil hierin een rol blijven vervullen. In de komende jaren zullen we met uw steun, naast de exploitatie van het Children Development Centre, ook proberen een rol te spelen in de nazorg.

Het ontwikkelingscentrum functioneert al

November 01, 2017

Bij ons bezoek in februari 2017 werd er volop gebouwd aan een scheiding tussen het jongens- en het meisjesgedeelte van het ontwikkelingscentrum. Het gaat er in India anders aan toe dan hier; de jongens en meisjes worden er (net als in Europa in de zestiger jaren van de vorige eeuw) streng van elkaar gescheiden.

Een indrukwekkende reis

February 09, 2017

Ouders van kinderen met een handicap hebben op het platteland van Zuid-India een groot probleem. Behalve dat er wordt gezegd dat het feit dat ze een gehandicapt kind hebben hun eigen schuld is, is de opvang nauwelijks geregeld. Veel gehandicapte kinderen blijven dus verborgen voor de buitenwereld in huis. Gelukkig zijn er ook instanties waar wij mee samenwerken die zich het lot van deze kinderen en hun ouders aantrekken.

Please reload

© 2018 Paul van Gulick 

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Weergraaf 30

5032 BW Tilburg

E-mail: sjzi@ziggo.nl