top of page

Ons grote
Vedapatti-Project

Het Vedapatti project in Dindigul, Tamil Nadu, is het grootste project dat onze stichting faciliteert. Het is gestart in 2017 en heeft een looptijd van 3 jaar.

De totale kosten zijn begroot op ruim 66.000 EUR. Dit is inclusief een bijdrage in de dekking van de exploitatiekosten tot en met 2019. Het project voorziet ook in het verzamelen van eigen fondsen door het diocees.

 

Door middel van reguliere verslagen van de directeur die door het diocees van Dindigul is benoemd door de bisschop worden wij regelmatig op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

Vedapatti

Hoe het begon

In 2014 hebben Marijn, Theo en Jan van onze Stichting Fr. Philip Sudhakar bezocht in Ponmandurai. Daar troffen ze, naast de parochiebasisschool St. Anthony, een aantal kinderen aan zonder vaste woon-of verblijfplaats, met verschillende achtergronden: (semi)wezen, dalits, drop-outs etc. Voor deze kinderen was geen structurele opvang geregeld. Meteen werd het idee opgepakt om een Development Centre te bouwen waar deze kinderen een ‘thuis’ zouden kunnen vinden. Een beleidsplan en budget werden besproken en goedgekeurd door het bestuur van onze Stichting.

Toen de plannen vastere vorm begonnen aan te nemen is in overleg met de Eerwaarde Thomas Paulsamy besloten om een bestaand gebouw te gaan gebruiken op een meer gunstige locatie in Vedapatti.

Besloten werd een plan te maken voor de aanpassing van het gebouw voor een Children Care Centre. In 2017 zijn Hanny en Paul naar India gegaan om de ontwikkelingen te bespreken en de voortgang te bezichtigen. De verbouwing was al van start gegaan en het Children Care Centre zou eind 2017 in gebruik genomen worden.

Het Children Care Centre

 • De doelstelling van het project is: Het verbeteren van de kwaliteit van leven van plattelands-, arme en kwetsbare kinderen met behulp van zorg, onderwijs en vaardigheden die voorbereiden op het leven in de maatschappij;

 • Het Cildren Care Centre heeft een capaciteit van 100 kinderen (50 jongens en 50 meisjes) in de leeftijd van 6 tot 18 jaar;

 • 20 kinderen volgen de lagere school, 50 kinderen de onderbouw van de middelbare school en 30 de bovenbouw van de middelbare school;

 • De kinderen gaan naar school in de Punitha Valanar Primary and Higher Secondary School;

 • De doelgroep bestaat uit wezen, semi-wezen en arme kinderen; migrantenkinderen, verwaarloosde kinderen, kinderen met een handicap, dalit-kinderen en drop-outs.

 • Kinderen worden voorbereid om terug te keren in de Indiase samenleving.

De activiteiten

 •  Opdeling van het bestaande pand in een jongens- en meisjesgedeelte;

 •  Reparatie en renovatie, o.a. schilderwerk;

 •  Installeren van een stroomgenerator;

 •  Aankoop van beddengoed, meubilair waaronder kasten, tafels en stoelen;

 •  Inrichten van een bibliotheek inclusief faciliteiten;

 •  Upgrade van keuken- en eetfaciliteiten;

 •  Aanbrengen van een waterzuiveringsinstallatie;

 •  Aankoop van audiovisuele installatie en recreatie materialen;

 •  Onderwijsfaciliteiten;

 •  Aankoop van computer en printer

De organisatie

 • Aparte faciliteiten voor jongens en meisjes: verblijf, eten, recreatie, sanitair;

 • Onderverdeling van kinderen in vier groepen van 25;

 • Elke groep heeft een begeleider die zorgdraagt voor de ontwikkeling van de kinderen;

 • Consultatie van gezin/familie mbt verdere ontwikkeling van het kind in een zo vroeg mogelijke fase;

 • 1 grote ruimte zal worden ingericht voor de ontwikkeling van vaardigheden;

 • 1 ruimte zal worden voorzien van naaimachines en computers;

 • 1 ruimte is bedoeld voor muziek en volkskunst

 

2018

Vanaf mei 2018 verblijven in het Children Care Centre Vedapatti 128 kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Na de aanvankelijke start met 2 wardens (voogden) zijn er inmiddels 3 professionele krachten aan toegevoegd. Elke voogd heeft dus ongeveer 25 kinderen onder zijn/haar hoede. Het Children Care Centre is gesplitst in een jongens- en een meisjesgedeelte. De voogden houden zich bezig met opvoeding, voeding, speciale studies/activiteiten/opleidingen, gezondheid van de kinderen, recreatie etc.

 

Alle kinderen krijgen een goed en voedzaam ontbijt, een goed middagmaal en een smakelijk avondeten, elke dag. Op zondags zijn er niet-vegetarische maaltijden. De maaltijden dragen in ruime mate bij aan de gezondheid van de kinderen.

 

Activiteiten die opgezet zijn voor de kinderen zijn mogelijk gemaakt door onze donateurs en door het Jeroen Bosch Koor. Zo kunnen de kinderen in het weekend bezig zijn met de volgende activiteiten:

 • Computerles

 • Yogales

 • Dieren houden

 • Tuinwerkzaamheden

 • Reparatie van mobieltjes

 • Specifiek voor de meisjes: naaimachine les; sieraden maken en schoonheidscursus.

 

In 2018 hebben een aantal kinderen examens gedaan waarvan 80% meteen is geslaagd. Voor de kinderen die moeite hadden met de examens is er bijles georganiseerd in het Children Care Centre. Na de examens zijn de kinderen een week naar huis gegaan om vakantie te vieren.

 

Als extra aanbod worden de kinderen zich bewust gemaakt van hun kinderrechten. Dit is nodig voor hen wanneer zij terugkeren in hun thuissituatie. Het diocees van Dindigul heeft hiervoor een kinderhandvest opgesteld met de volgende doelstellingen:

 

 1. Right to Protection
  Every child has the right to be protected from exploitation, abuse, neglect at home and anywhere.
   

 2. Right to Participation
  A Child has the right to participate in any decision making directly or indirectly.
   

 3. Right to survival
  A child has the right to survive at their homes.
   

 4. Right to development
  Children have the rights for all kinds of development through education and learning and physical development through recreation, play and nutrition.  To express their feelings such as emotional, mental and physical.

 

2019

Ook dit jaar heeft het bestuur een bezoek gebracht aan India en met name aan het Children Care Centre in Vedapatti. Bestuurslid Marijn is samen met Bas en Lieke en hun kinderen Floor en Froukje op pad gegaan. Het gebouw voldoet aan alle eerder gestelde voorwaarden en is volop in gebruik. Zij hebben de ontwikkelingen doorgesproken met de bisschop en de kinderen ontmoet die op dit moment in het Children Care Centre wonen. Zij hebben gezien hoe mooi de groentetuin is en hoe de kinderen leren naaien op de naaimachines.

Er wonen nu ook drie zusters in het huis, wat een grote positieve verandering teweeg heeft gebracht, met een eigen kapelletje. Twee andere mannen-stafleden en twee kokkinnen. Het huis is ordelijk, schoon, ook de wc’s en wasruimtes; er staan overal bloemen. Het huis heeft een positieve uitstraling. De geschonken sportattributen en muziekinstrumenten worden vaak gebruikt. De bedden van 127 kinderen staan in 4 slaapzalen, resp. leefgroepen. Het hoge aantal is te wijten aan een groot aanbod van "kinderen in de problemen" die Fr. Samson niet kon weigeren.

Tijdens de gesprekken die Marijn met alle belanghebbenden heeft gehad, heeft hij de vraag gekregen om zonnecollectoren en een waterboor voor de groentetuin te financieren. Tevens is er een aanvraag voor een generator van de bezochte Middelbare Technische School.  Omdat de technische school ook ruimte biedt aan de "Vedapatti-verlaters", versterken beide projecten elkaar.

 

2020

Begin dit jaar zijn twee bestuursleden naar India afgereisd: Jan en Marijn. Zij hebben vele gesprekken gevoerd en verschillende projecten bezocht. Het was een intensieve reis.

Voor wat betreft het Children Care Centre in Vedapatti hebben zij gezien dat er 26 zonnepanelen zijn geplaatst en hebben zij de voordelen daarvan besproken met met Fr. Samson de directeur van het Children Care Centre.

De ontmoeting met bisschop Paulsamy van Dindigul was allerhartelijkst. Zij hebben bij hem de toekomst van het Children Care Centre besproken. Aan een meerjaren visie wordt door het diocees nog gewerkt.

ANBI.png
bottom of page