top of page

PRECIOUS
PLASTIC

Het is onze ambitie om bij te dragen om een oplossing te vinden voor de verontreiniging door plastic in Tamil Nadu.

Tijdens onze reizen werden we geconfronteerd met enorme hoeveelheden plastic zwerfafval in Tamil Nadu. Om het probleem van de plastic "afval" terug te dringen en om meteen iets waardevols te maken met de lokale designers en ondernemers daar, willen wij het project van Precious Plastic omarmen.

Denk en doe (ter plekke) mee

Draag financieel bij

Als je geïnteresseerd bent om persoonlijk mee te werken aan dit project, neem dan contact met ons op om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken. We kunnen alle hulp gebruiken; met name ter plekke in Tamil Nadu.

Als je ook begaan bent met het oplossen van het probleem van de "Plastic Soep en Troep", kun je financieel bijdragen om de eenvoudige machines daar aan te schaffen en werkplaatsen in te richten.

Ontwerpers en designers

Het is ook mogelijk om op andere wijzen bij te dragen. Van het plastic afval worden voorwerpen gemaakt die kunnen worden afgezet in de Bazar van Precious Plastic. Ontwerpers en designers worden van harte uitgenodigd om daartoe bij te dragen. Neem contact met ons op om gezamenlijk te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

ANBI.png
bottom of page