top of page

ONZE

DOELSTELLING

Uit de STATUTEN van de oprichtingsakte van Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Artikel 2 - Doel

 1. ​De Stichting heeft ten doel:
  het bevorderen van het welzijn van en onderwijs voor kinderen tot achttien (18) jaar in Zuid-India door middel van ondersteuning:
  bij de bouw en onderhoud van nieuwe scholen (lager en middelbaar onderwijs);
  bij de inrichting van het schoolgebouw, inclusief sanitair en voedselvoorziening; van projecten met betrekking tot verbetering van kwaliteit van onderwijs;
  bij het tot stand komen van nieuwe en onderhouden van bestaande kindertehuizen;
  van andersoortige activiteiten gericht op het bevorderen van welzijn van kinderen in Zuid-India.
   

 2. De stichting dient het algemeen belang.
   

 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
   

 4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  gerichte fondswerving in en buiten Europa
  de concrete inzet van functionarissen binnen de Stichting in projecten in India;
  het motiveren van (groepen) mensen om immateriële bijdragen te leveren teneinde de doelstelling van de Stichting te realiseren;
  het aanboren van betrouwbare counterparts in India om projectvoorstellen mee te beoordelen en mee tot uitvoer te brengen.

ANBI.png
bottom of page