top of page

Lijfrente en

Nalatenschap

Hier kun je lezen hoe je met lijfrente en nalatenschap de Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India kunt ondersteunen.

LIJFRENTE

Als u ten minste 5 jaar achtereen een bedrag aan Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India schenkt en deze schenkingen laat vastleggen in een notariële akte, dan zijn deze schenkingen volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Een bijzondere vorm is de Lijfrenteschenking. Betaling vindt plaats door zelf over te maken of via een machtiging. Sinds enige tijd is het echter verplicht om uw handtekening op het aanvraagformulier te laten legaliseren door een notaris. Dit betekent dat u bij uw notaris (of een notaris bij u in de buurt) even langs moet gaan met een legitimatiebewijs om hem de handtekening op het aanvraagformulier voor echt te laten waarmerken. Dit duurt slechts enkele minuten en is gewoonlijk kosteloos, maar de laatste tijd zijn er steeds meer notarissen die hiervoor een kleine vergoeding vragen.

Na invullen van het aanvraagformulier en het legaliseren van de handtekening kunt u dit opsturen (met de betreffende kopie van rijbewijs of paspoort) naar het Secretariaat Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India, Weergraaf 30, 5032 BW Tilburg.

NALATENSCHAP

Een speciale mogelijkheid om kinderen en jongeren in India te steunen is door een gedeelte van uw nalatenschap te bestemmen voor Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India. Als erkend goed doel is over dat deel van de nalatenschap geen successierecht verschuldigd. Het gehele bedrag komt dus ter beschikking van het doel.

 

Voor meer informatie zie www.notaris.nl en www.belastingdienst.nl

 

Onze bankgegevens:

 

BIC: RABONL2U 

IBAN: NL38 RABO 0169 2315 85

ANBI.png
bottom of page