Wie wij zijn

De geschiedenis van Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India begint in 2000 als Jan van Corven op reis gaat naar Zuid-India (met name de staten Tamil Nadu, Kerala). Het lot van de kinderen en weduwen treffen hem. De kinderen zijn er de dupe van de slechte infrastruktuur en het (lage) niveau van het onderwijs; de weduwen omdat die door de Indiase samenleving verstoten worden op het moment dat de echtgenoot is overleden.

 

Jan van Corven komt in contact met het lokale netwerk in het diocees van Kottar. Daar functioneert de voormalige vicaris-generaal, inmiddels directeur van het kinderziekenhuis te Vellamadam, Fr. Hieronymus Cruz als de spin in het web. Hij coordineert een indrukwekkend aantal kleinschalige projecten.

 

Gefascineerd door de cultuur, de bevolking van Zuid-India en de niet aflatende behoeften voor een menswaardiger bestaan besluit Jan van Corven regelmatig terug te komen om nieuwe projecten te steunen.

Bij een bezoek in 2004 wordt de stad Alanchy in het uiterste zuiden van India bezocht. Getroffen door de omstandigheden waarin de jonge leerlingen les krijgen (de leslokalen zijn een soort veredelde kippenstallen), wordt al gauw het besluit genomen om een nieuwe school te bouwen. Jan van Corven klopt aan bij vrienden en familie in West-Europa en de VS. De geschatte kosten voor de bouw van een schoolgebouw met 12 klassen, 2 verdiepingen, inclusief een aula bedragen immers zo'n $50.000 . Met de bouw wordt in 2005 aangevangen en in 2007 vindt de formele opening plaats.

 

Op basis van de vele verzoeken om hulp wordt besloten in 2011 een stichting op te zetten waardoor meer effectief fondsen kunnen worden aangeboord. Jan van Corven vraagt Theo Hoedjes en Marijn van de Laar of zij bereid zijn zich als bestuurslid aan de stichting te verbinden. Beiden stemmen toe en de samenstelling van het bestuur van de Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India is een feit. Later treden Paul van Gulick en Hanny van der Schoot als bestuursleden toe.

Bestuur

Jan van Corven:

Voorzitter (econoom, ondernemer in Polen)

Theo P.A.M. Hoedjes:

Penningmeester, secretaris (Onderwijskundige)

Marijn van de Laar:

Notulist, fondswerver (R.K. Priester)

Paul van Gulick:

Website & PR (Componist, dirigent, ondernemer)

Hanny van der Schoot:

Onderwijs & PR (Orthopedagoog/ Generalist)

© 2018 Paul van Gulick 

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Weergraaf 30

5032 BW Tilburg

E-mail: sjzi@ziggo.nl