Vedapatti Child Care Centre

2

De opzet

De opzet van het Vedapatti Child Care Centre is verwoord in een policypaper dat is

opgesteld door het diocees.

De belangrijkste elementen:

 • De doelstelling van het project is “ het verbeteren van de kwaliteit van leven van plattelands-, arme en kwetsbare kinderen met behulp van zorg, onderwijs en vaardigheden die voorbereiden op het leven in de maatschappij;

 • Het Centre heeft een capaciteit van 100 kinderen (50 jongens en 50 meisjes) in de leeftijd van 6 tot 18 jaar;

 • 20 kinderen volgen de lagere school, 50 kinderen de onderbouw van de middelbare school en 30 de bovenbouw van de middelbare school;

 • De kinderen gaan naar school in de Punitha Valanar Primary and Higher Secondary School;

 • De doelgroep bestaat uit wezen, semi-wezen en arme kinderen; migrantenkinderen, verwaarloosde kinderen, kinderen met een handicap, dalit-kinderen en drop-outs.

 • Kinderen worden voorbereid om terug te keren in de Indiase samenleving.

Het project behelst de volgende activiteiten:

 • Opdeling van het bestaande pand in een jongens- en meisjesgedeelte;

 • Reparatie en renovatie, o.a. schilderwerk;

 • Installeren van een stroomgenerator;

 • Aankoop van beddengoed, meubilair waaronder kasten, tafels en stoelen;

 • Inrichten van een bibliotheek inclusief faciliteiten;

 • Upgrade van keuken- en eetfaciliteiten;

 • Aanbrengen van een waterzuiveringsinstallatie ;

 • Aankoop van audiovisuele installatie en recreatie materialen;

 • Onderwijsfaciliteiten;

 • Aankoop van computer en printer

De organisatie van het Vedapatti Centre:

 • Aparte faciliteiten voor jongens en meisjes: verblijf, eten, recreatie, sanitair;

 • Onderverdeling van kinderen in vier groepen van 25;

 • Elke groep heeft een begeleider die zorgdraagt voor de ontwikkeling van de kinderen;

 • Consultatie van gezin/familie mbt verdere ontwikkeling van het kind in een zo vroeg mogelijke fase;

 • 1 grote ruimte zal worden ingericht voor de ontwikkeling van vaardigheden;

 • 1 ruimte zal worden voorzien van naaimachines en computers;

 • 1 ruimte is bedoeld voor muziek en volkskunst

 

De totale kosten zijn begroot op ruim 66.000 EUR. Dit is inclusief een bijdrage in de dekking van de exploitatiekosten tot en met 2019. Het project voorziet ook in het verzamelen van eigen fondsen door het diocees.

 

De ter beschikking gestelde middelen door onze Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India zouden nooit gerealiseerd kunnen zijn zonder de gulle bijdragen van onze sponsoren, waarvoor hartelijke dank, mede in naam van de kinderen van Dindigul.

© 2018 Paul van Gulick 

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Weergraaf 30

5032 BW Tilburg

E-mail: sjzi@ziggo.nl