Vedapatti Child Care Centre

1

Aanleiding

Ontwikkelingscentrum Dindigul

In 2014 hebben Marijn, Theo en Jan van onze Stichting Fr. Philip Sudhakar bezocht  in Ponmandurai. Daar troffen we, naast de parochiebasisschool St. Anthony, een aantal kinderen aan zonder vaste woon-of verblijfplaats, met verschillende achtergronden: (semi)wezen, dalits, drop-outs etc. Voor deze kinderen was geen structurele opvang geregeld., ze zwierven rond de woning van de parochiepriester Philip. Al gauw werd het idee opgevat om te proberen een thuis te creëren voor deze kinderen met behulp van de parochiepriester. Het diocees Dindigul met aan het hoofd de bisschop, zou de formele projectpartner zijn. Een locatie voor het nieuw te bouwen Development Centre werd vastgesteld, een beleidsplan en budget werden besproken en goedgekeurd door het bestuur van onze Stichting en in 2016 vond de eerstesteenlegging plaats.

Op het moment dat de plannen ontstonden was er een vacature voor de functie van bisschop voor dit diocees. Toen de plannen vastere vormen begonnen aan te nemen werd een nieuwe bisschop benoemd, de Eerwaarde Thomas Paulsamy. Als projectverantwoordelijke adviseerde hij ons over de uitgekozen locatie en gaf aan dat deze niet voldeed aan de doelstellingen van het project. Hij kwam met een bestaand gebouw op een meer gunstige locatie in Vedapatty. Dit gebouw is eigendom van het diocees. Tevens besloot de bisschop de eindverantwoordelijkheid voor het project over te nemen van Fr. Philip Sudhakar.

Besloten werd een plan te maken voor de aanpassing van het gebouw voor een Development Centre voor kinderen en de nieuwe organisatie van het Children Centre. De reeds geïnvesteerde middelen op de vorige locatie zouden opnieuw ingebracht worden in het Vedapatty-project en de oude locatie zou een andere bestemming krijgen zodat de daar geïnvesteerde middelen niet verloren zouden gaan.

 

Begin 2017 zijn Paul en Hanny naar India gegaan om besprekingen te voeren met de bisschop over de te wijzigen plannen. Ter plekke hebben zij de andere verantwoordelijken gesproken en de voortgang bezichtigd. De verbouwing bleek al van start te zijn gegaan. De bedoeling is dat het gebouw met de nieuwe bestemming in het najaar van 2017 gereed zal zijn en voor het eind van het jaar in gebruik zal worden genomen.

© 2018 Paul van Gulick 

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Weergraaf 30

5032 BW Tilburg

E-mail: sjzi@ziggo.nl