REISVERSLAG

2

REISVERSLAG 2018

Woensdag 24 januari:

's Morgens opgehaald door de chauffeur voor een bezoek aan Fr. Philip, in zijn nieuwe parochie, ongeveer 30 tot 45 min. rijden vanaf het bisschopshuis. We treffen er ook Zr. Genova weer aan. Fr. Samson had ons op het hart gedrukt om, als hij over projecten/geld, enz. zou gaan praten, wij hem zouden verwijzen naar het bisdom. Dat gebeurde overigens niet in een goed geregisseerde ontvangst in zijn huis en daarna een uitgebreide "function" in een combinatie van twee grote scholen vlakbij. Rond half 12 weg gereden, geluncht in het sociaal centrum en in een lange tocht teruggereden naar Vellamadam. Moe maar voldaan thuisgekomen.

 

Donderdag 25 januari:

Opgehaald door Johnson Raj en naar Rucode gereden, een kleinschalig - al 20 jaar bestaand - project voor verstandelijk gehandicapte kinderen, die daar een soort dagbesteding hebben. Dit project in in het verleden door ons gesteund met speeltoestellen, een klimwand, e.d. Hun probleem is, dat Cordaid dit project jarenlang zeer ruimhartig heeft gesteund en daar vorig jaar mee is gestopt op last van de Indiase regering, omdat Cordaid naast humanitaire hulp ook kritiek op de regering leverde. Rucode zit nu met een probleem en met name een dak, met asbest, dat per sé vervangen moet worden (12.000 euro) en waar geen geld voor is.

's Middags met Johnson Raj doorgereisd naar Mylaudy, waar 20 kinderen revalidatie ontvangen. Het centrum is niet groot, maar uitstekend geoutilleerd, door Duitsers gesteund (Dr. Zippel). In de vorige jaren is dit centrum ondersteund door S.J.Z.I. en het Charlottefonds, o.m. met een scooter om de scholen langs te gaan om vroegtijdige handicaps van kinderen op te sporen en met een lokaal met allerlei hypermoderne hulpmiddeltjes om duidelijk te krijgen, welke handicaps kinderen hebben en hoe ze geholpen/ondersteund kunnen worden. De "box van Hanny" (gevuld met leermiddelen) werd dankbaar in ontvangst genomen en de inhoud ervan bewonderd. De echte term van het centrum is: Disability Learning Centre. We hebben aangegeven, dat er eigenlijk veel meer nadruk moet gaan liggen op het begeleiden van scholen en leerkrachten en dat het centrum een soort model/leerplek moet zijn. Via een uitermate slechte weg kwamen we 's avonds weer terug in Vellamadam.

Vrijdag 26 januari:

Vandaag is het Republican Day, een vrije dag, de dag, waarop we afgesproken hebben met Zail Singh. We gaan met hem naar een parochie waar zijn vriend John Sibi assistant parishpriest is en waar we kokosmelk drinken. We lunchen samen met de voorzitter van zijn parochieraad en daarna gaan we naar zijn eigen kerk en pastorie in Nagercoil. We doen met hem in de stad wat boodschappen en hebben een fijne dag. 's Avonds gaan we samen met hem naar Kanyakumari, waar we een simpel souper nuttigen en een bezoek brengen aan een kruidenwinkel.

© 2018 Paul van Gulick 

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Weergraaf 30

5032 BW Tilburg

E-mail: sjzi@ziggo.nl