REISVERSLAG

1

REISVERSLAG 2018

19, 20, en 21 januari 2018:

Vrijdagmorgen door Thierry weg gebracht naar Schiphol, nadat Jan op donderdag in de storm van Krakow naar Tilburg was gekomen, via een landing in Paderborn, waarna het laatste stukje van zijn reis met de bus naar Tilburg werd voortgezet. Met een lekkere whiskey kwam hij weer tot zichzelf in korte tijd en was hij klaar voor de reis.

Op Schiphol 's morgens weinig problemen en in het vliegtuig gestapt naar Mumbai. Dáár aangekomen vlak na middernacht. Een hoop gedoe met visa en rijen, waarin ik (telkens achteraan) moest aansluiten. Uiteindelijk alle formaliteiten vervuld en na 4 uur om 06.50 u doorgereisd naar Trivandrum, waar we rond 09.00 u op zaterdag aankwamen en opgehaald werden door Duray. Rond het middaguur aangekomen in Vellamadam. Geluncht en gerust in de middag. Ook zondag was een rustdag met hernieuwde kennismakingen met diverse mensen in en rond het ziekenhuis en wat korte wandeltochtjes.

 

Maandag 22 januari:

In de voormiddag een lang gesprek gehad met Zr. Genova (zus van Philip Sudakar) en na de middag naar Dindigul gereisd. Een lange tocht van een uur of 4, mooie reis, veel tempels onderweg gezien.

Bij aankomst eerste ontmoeting met Fr. Samson, verantwoordelijk voor het Kinderhuis namens de bisschop. Naar het bisschopshuis gebracht en avondeten. 's Avonds was Jan even in paniek, omdat hij dacht dat hij zijn insuline had vergeten. Via het plaatselijk ziekenhuis en de "apotheek" aan insuline gekomen en de volgende morgen vertelde de chauffeur, dat de insuline in de auto lag.

 

Dinsdag 23 januari:

Een korte wandeling gemaakt na het ontbijt, incl. een kort bezoekje aan de Zrs. Benedictinessen (in hun klooster achter het bisschopshuis) en om 10 u de afspraak met de bisschop en Fr. Samson. Een prima en open gesprek van bijna een uur. De kerk heeft in Zuid India een hele grote machtspositie en zonder de toestemming van de bisschop gebeurt er niets. Er leek bij beide gesprekspartners voldoende goede wil aanwezig om het centrum om te vormen tot een "transithuis", waar kinderen "tools" krijgen voor hun toekomst, terwijl ze door de week bij hun ouders, grootouders of andere "Foster Parents" gaan wonen. Het leegstaande bijgebouw zou benut kunnen worden voor die "tools" en andere functies. Oók vroegen ze om een schoolbus van 20.000 euro. Daarna, met Fr. Samson, via een weeshuis, waar hij ook directeur van is, naar Vedapatti gereden, kennis gemaakt met de staf en foto's gemaakt. Geluncht in het sociaal centrum en tot half 5 gerust. Daarna teruggegaan naar Vedapatti; de kinderen en de staf hadden ons een schitterende ontvangst bereid met een erehaag, bloemenkransen en een feestelijke bijeenkomst ("function"). Rond 19 u afscheid genomen en goed gegeten in Vivero, een restaurant in de stad.

Het Vedapatti Kindercentrum wordt geleid door directeur Fr. Samson, en een viertal begeleiders ter plaatse. De voornaamsten zijn Helen en Louis (wardens). Het centrum is 11 jaar geleden gebouwd met steun vanuit Duitsland, maar is hopeloos verouderd. Veel zaken zijn dringend aan renovatie toe. Met de bijdrage van onze Stichting van bijna 40.000 euro is er een generator geplaatst, nieuwe waterleidingen en een waterzuivering, stalen deuren voor douches en wc's, nieuwe bedden voor alle kinderen. Een en ander was nog in de fase van ontwikkeling/aanschaf en plaatsing. We zijn heel het gebouw doorgelopen en hebben heel veel foto's gemaakt. Wat we sowieso misten zijn sportvoorzieningen voor zowel jongens als meisjes en de aanwezige tv is uit het jaar blok. Het jongens- en meisjesgedeelte is gescheiden door een witte muur dwars door de tuin heen. Onze inschatting was, dat er goed met het geld is omgegaan en dat behoudens de nodige andere wensen het huis er heel erg op vooruit is gegaan. Met name de wc's en de douches/wasruimtes zouden nog een up-date moeten krijgen. Er moeten ook "playgrounds" komen buiten, sporttoestellen als korfbalpalen, een volleyveld met net, etc. en een grootbeeld tv, annex dvd-apparaat. Ook zou er op wat grotere schaal schilderwerk, met name in de sanitaire voorzieningen, moeten plaats hebben. Dan ziet het er meteen allemaal wat frisser uit.

© 2018 Paul van Gulick 

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Weergraaf 30

5032 BW Tilburg

E-mail: sjzi@ziggo.nl