JAARVERSLAG 2018

1

Inleiding

Voor U ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India sinds het ontstaan van de Stichting. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten en het gevoerde beleid van de Stichting over het jaar 2018. Zoals de laatste 2 jaar stond 2018 vrijwel volledig in het teken van de ontwikkeling van het Children Development Centre Vedapatti bij de stad Dindigul in de staat Tamil Nadu. Zie verder pagina 3. Gevoerde Projectenbeleid.

In 2018 is een India-reis ondernomen door 2 bestuursleden van de Stichting, te weten Marijn en Jan. Doel was om de ontwikkeling van het Children Centre Vedapatti te monitoren. Ook zijn de banden met bestaande counterparts, zoals ProVision met directeur Johnson Raj en RUCODE India met directeur de heer Novemoney verder aangehaald en zijn nieuwe projecten geïnitieerd voor ondersteuning door de Stichting.  

Verder kwam het bestuur in 2018 viermaal bijeen om de gang van zaken omtrent SJZI te bespreken en binnengekomen projectaanvragen te beoordelen.

 

Samenstelling van het bestuur

Per eind 2018 was de samenstelling van het bestuur van de Stichting ongewijzigd t.o.v. 2017 en luidde als volgt:

Jan van Corven – voorzitter
Theo Hoedjes - secretaris/penningmeester
Marijn van de Laar - gewoon lid met portefeuilles Verslaglegging & Fondswerving
Paul van Gulick - gewoon lid met portefeuilles Website & Public Relations
Hanny van der Schoot – gewoon lid met portefeuille Public Relations.

© 2018 Paul van Gulick 

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Weergraaf 30

5032 BW Tilburg

E-mail: sjzi@ziggo.nl