JAARVERSLAG 2017

Jaarverslag

Voor het belangrijkste project voor onze Stichting van 2017 nemen we U mee naar terug naar 2014. Tijdens een werkbezoek in dat jaar aan Dindigul werd het idee opgevat om te proberen een thuis te creëren voor zwerfkinderen in de regio Ponmandurai met behulp van de parochiepriester Philip Sudhakar. Het diocees Dindigul met aan het hoofd de bisschop, zou de formele projectpartner zijn. Een locatie voor het nieuw te bouwen Development Centre werd vastgesteld, een beleidsplan en budget werden besproken en goedgekeurd door het bestuur van onze Stichting en in 2016 vond de eerstesteenlegging plaats.

Op het moment dat de plannen ontstonden was er een vacature voor de functie van bisschop voor dit diocees. Toen de plannen vastere vormen begonnen aan te nemen werd een nieuwe bisschop benoemd, de Eerwaarde Thomas Paulsamy. Als projectverantwoordelijke adviseerde hij ons over de uitgekozen locatie en gaf aan dat deze niet voldeed aan de doelstellingen van het project. Hij kwam met een bestaand gebouw op een meer gunstige locatie in Vedapatty. Dit gebouw is eigendom van het diocees. Tevens besloot de bisschop de eindverantwoordelijkheid voor het project over te nemen van Fr. Philip Sudhakar.

Besloten werd een plan te maken voor de aanpassing van het gebouw voor een Development Centre voor kinderen en de nieuwe organisatie van het Children Centre. De reeds geïnvesteerde middelen op de vorige locatie zouden opnieuw ingebracht worden in het Vedapatty-project en de oude locatie zou een andere bestemming krijgen zodat de daar geïnvesteerde middelen niet verloren zouden gaan. Begin 2017 ging het verbouwproject van start. Eind 2017 was de verbouw gerealiseerd en konden de nieuwe faciliteiten in gebruik worden genomen (zie de projectbeschrijving elders op onze website).

De opzet van het Vedapatti Child Centre is verwoord in een ‘policy paper’ (zie elders op onze website) dat is opgesteld door het diocees. Doel is “het verbeteren van de kwaliteit van leven van plattelands-, arme en kwetsbare kinderen met behulp van zorg, onderwijs en vaardigheden en deze kinderen voorbereiden op het leven in de maatschappij”. Het Centre heeft een capaciteit van 100 kinderen (50 jongens en 50 meisjes) in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. De kinderen gaan naar school in de Punitha Valanar Primary and Higher Secondary School. De doelgroep bestaat uit, semi-wezen en arme kinderen; migrantenkinderen, verwaarloosde kinderen, kinderen met een handicap, dalit-kinderen, wezen en drop-outs. Het ligt in de bedoeling de kinderen voor te bereiden op terugkeer in de Indiase samenleving. Daarbij is het voornaamste doel het vinden van opvanggezinnen zodat verblijf in Vedapatti slechts een tijdelijke aangelegenheid is. De totale kosten zijn begroot op ruim 66.000 EUR. incl. een bijdrage in de dekking van de exploitatiekosten tot en met 2019. Het project voorziet ook in het verzamelen van eigen fondsen door het diocees.

Het Vedapatti-project was de hoofdmoot van het gevoerde beleid in 2017. Daarnaast werden nog enkele andere kleinschalige projecten gefinancierd.

2

© 2018 Paul van Gulick 

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Weergraaf 30

5032 BW Tilburg

E-mail: sjzi@ziggo.nl