JAARVERSLAG 2017

1

Inleiding

Dit is het vierde jaarverslag van de Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India sinds het ontstaan van de Stichting. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten en het gevoerde beleid van de Stichting over het jaar 2017. Het jaar stond vrijwel volledig in het teken van de ontwikkeling van het Children Development Centre Vedapatti bij de stad Dindigul in de staat Tamil Nadu. Zie verder hoofdstuk 3. Gevoerde Projectenbeleid.

In 2017 is een India-reis ondernomen door 2 bestuursleden van de Stichting, te weten Hanny en Paul. Doel was om een formele start te maken met de bouw van het Children Centre. Ook zijn de banden met bestaande counterparts verder aangehaald en zijn nieuwe projecten geïnitieerd voor ondersteuning door de Stichting. Er zijn gesprekken geweest met Alex Johnson over de slachtoffers van de tsunami en de hulp die zij aan hen bieden; een bezoek aan Mylady en gesprek met staf over kinderen met leer- en gedragsproblemen; gesprek met ouders van kinderen met een beperking in het kindercentrum in Chettukolan; bezoek meisjescentrum en kopen van koffers, schriften en slippers van het geld dat de leden van het Jeroen Bosch Koor uit Den Bosch hebben gegeven; bezoek de school in Alanchy (school die al sinds het begin van de stichting wordt ondersteund door SJZI) en gesprek over aanwas nieuwe kinderen; gesprek bisschop Paulsamy van het diocees Dindigul en bezoek kindercentrum,  contract vaststellen met afspraken over het beheersen van het project en de publicitaire activiteiten rondom het project; overleg met onze counterparts  Johnson Raj, Patrick Xavier en Hieronymus Cruz over projectvoorstel “Early intervention disabilities children” van ProVision.

 

Samenstelling van het bestuur

Per eind 2017 was de samenstelling van het bestuur van de Stichting ongewijzigd t.o.v. 2016 en luidde als volgt:

Jan van Corven – voorzitter
Theo Hoedjes - secretaris/penningmeester
Marijn van de Laar - gewoon lid met portefeuilles Verslaglegging & Fondswerving
Paul van Gulick - gewoon lid met portefeuilles Website & Public Relations
Hanny van der Schoot – gewoon lid met portefeuille Public Relations.

© 2018 Paul van Gulick 

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Weergraaf 30

5032 BW Tilburg

E-mail: sjzi@ziggo.nl