JAARVERSLAG 2016

3

Publiciteit & website

In 2015 is in eigen beheer de website doorontwikkeld. De website is verder uitgebreid met een Facebook-pagina: https://www.facebook.com/JeugdwelzijnZuidIndia. Deze Facebook-pagina zou in 2017, zeker in combinatie met de ontwikkelde nieuwsbrief, een bruikbaar publiciteitsmiddel moeten worden. Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door P3M van bestuurslid Paul van Gulick. Aan ons nu de opdracht om via deze website onze stichting breed onder de aandacht van potentiële donateurs te brengen. Er is tevens een aanzet gegeven om meer “nieuws” uit Zuid-India door te sturen. Het ligt in de bedoeling een archief met foto- en nieuwsmateriaal aan te leggen waaruit geput kan worden bij komende nieuwsbrieven en publicaties.

De wens om meerdere mensen actief te betrekken bij het werk en fondsenwerving voor onze stichting, heeft geleid tot een fundraisingcampagne van het orthopedagogisch samenwerkingsverband SPIL Hedel/Den Bosch. Middels een aparte folder zijn ouders op de hoogte gesteld van onze Stichting en is hen gevraagd bij te dragen aan Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India. Ook in 2017 zullen echter nog stappen te maken zijn en zullen we voortbouwen op in 2015 en in 2016 doorontwikkelde initiatieven.

 

Fondsenwerving

Fondsenwerving in 2016 stond in het teken van het kinderhostel in Dindigul. Door gerichte benadering van een groot aantal religieuze ordes en geloofsgemeenschappen werd een substantieel bedrag aan fondsen binnengebracht voor dit doel. De bijdrage van de Wilde Ganzen stelde de Stichting in staat het startsein te geven voor de bouw aan het einde van het verslagjaar.

Eerder dit jaar was al een tientjesactie gestart om kinderen uit Dindigul te adopteren. Met deze gelden is het de bedoeling de kosten voor onderwijs, ontwikkeling van vaardigheden en onderhoud van deze kinderen te waarborgen. Aan het eind van het verslagjaar telde de penningmeester ongeveer 30 tientjesleden. Deze actie zal o.a. worden voortgezet in Polen.

In 2015 is een aanzet gegeven voor het organiseren van een serie fundraisingconcerten. Op 13 en 14 maart 2016 is in respectievelijk Tilburg en Brussel de Johannes Passion van J.S. Bach uitgevoerd. De organisatie en sponsoring berustte bij bestuurslid Paul van Gulick en onder zijn leiding voerde een samenwerkingsverband met het Zuid-Nederlands Kamerkoor, het koor Nativitas uit Brussel, Belgische solisten en het orkest Chapelle Brabant uit Tilburg dit werk tweemaal uit. De opbrengsten van de concerten zijn ten goede gekomen van zowel Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India (Tilburg) als Stichting Nativitas (Brussel) De toegangsprijs is hierbij bewust laag gehouden: €20 per persoon. Het was de bedoeling dat we als Stichting goed in de publiciteit komen en dat veel mensen op de hoogte komen van het goede werk dat wij verrichten. Dit doel is zeker bereikt.

Hanny van der Schoot organiseerde met haar orthopedagogisch bedrijf SPIL uit Hedel een India-dag naar aanleiding van onze reis eerder dit jaar naar Vellamadam. Deze actie heeft een nieuw aantal donoren opgeleverd die we proberen met reguliere nieuwsbrieven betrokken te houden bij het werk van de Stichting.

Gevoerd Projectenbeleid 2016

Financieel Verslag 2016

© 2018 Paul van Gulick 

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Weergraaf 30

5032 BW Tilburg

E-mail: sjzi@ziggo.nl