JAARVERSLAG 2016

1

Inleiding

Dit is alweer het derde jaarverslag van de Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten en het gevoerde beleid van de Stichting over het jaar 2016. Het jaar stond volledig in het teken van de bouw van het Children Skills Development Centre bij de stad Dindigul in de staat Tamil Nadu. Zie verder hoofdstuk 3. Gevoerde Projectenbeleid.

In 2016 is een India-reis ondernomen door drie bestuursleden van de Stichting, te weten Hanny, Paul en Jan. Doel was met name om een formele start te maken met de bouw van het Children Centre. Daarnaast was het de bedoeling de banden met het eigen netwerk verder aan te halen en te onderhouden. Een derde doel was mogelijke nieuwe projecten te identificeren in de regio.

 

Samenstelling van het bestuur

Per eind 2016 was de samenstelling van het bestuur van de Stichting als volgt:

Jan van Corven – voorzitter
Theo Hoedjes - secretaris/penningmeester
Marijn van de Laar - gewoon lid met portefeuilles Verslaglegging & Fondswerving
Paul van Gulick - gewoon lid met portefeuilles Website & Public Relations
Hanny van der Schoot – gewoon lid met portefeuille Public Relations. Hanny verwelkomden we begin 2016, zoals al gemeld in het vorige jaarverslag. Zij was al donateur van de Stichting en wilde graag meer actief zijn voor de Stichting. In februari heeft ze haar eerste India-reis gemaakt. In augustus was ze voor de tweede maal in het werkgebied van de Stichting in Zuid-India.

© 2018 Paul van Gulick 

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Weergraaf 30

5032 BW Tilburg

E-mail: sjzi@ziggo.nl