JAARVERSLAG 2015

3

Publiciteit & website

In 2015 is in eigen beheer de website doorontwikkeld. De website is verder uitgebreid met een Facebook-pagina: www.facebook.com/JeugdwelzijnZuidIndia Deze Facebook-pagina wordt, zeker in combinatie met de ontwikkelde nieuwsbrief, een krachtig publiciteitsmiddel. Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door P3M MusicManagement. Aan ons nu de opdracht om via deze website onze stichting breed onder de aandacht van potentiële donateurs te brengen. Er is tevens een aanzet gegeven om meer “nieuws” uit Zuid-India door te sturen. Het ligt in de bedoeling een archief met foto- en nieuwsmateriaal aan te leggen waaruit geput kan worden bij komende nieuwsbrieven en publicaties.

De wens om meerdere mensen actief te betrekken bij het werk en fondsenwerving voor onze stichting, heeft geleid tot een fundraisingcampagne van het orthopedagogisch samenwerkingsverband SPIL Hedel/Den Bosch. Middels een aparte folder zijn ouders op de hoogte gesteld van onze Stichting en is hen gevraagd bij te dragen aan Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India. Ook in 2016 zullen echter nog stappen te maken zijn en zullen we voortbouwen op in 2015 ontwikkelde initiatieven.

 

Fondsenwerving

Fondsenwerving in 2015 stond in het teken van het kinderhostel in Dindigul. Door gerichte benadering van een groot aantal religieuze ordes en geloofsgemeenschappen werd een substantieel bedrag aan fondsen binnengebracht voor dit doel. De bijdrage van de Wilde Ganzen stelde de Stichting in staat het startsein te geven voor de bouw aan het einde van het verslagjaar.

Eerder dit jaar was al een tientjesactie gestart om kinderen uit Dindigul te ‘adopteren. Met deze gelden is het de bedoeling de kosten voor onderwijs, ontwikkeling van vaardigheden en onderhoud van deze kinderen te waarborgen. Aan het eind van het verslagjaar telde de penningmeester ongeveer 30  tientjesleden. Deze actie zal worden voortgezet in 2016, o.a. in Polen.

In het vierde kwartaal kwam de Stichting in contact met Hanny van der Schoot van de organisatie SPIL uit Hedel. Deze orthopedagogische instelling met o.a. een dependance in Den Bosch besloot klanten attent te maken op de activiteiten van onze Stichting. Deze actie heeft een nieuw aantal donoren opgeleverd die we proberen met reguliere nieuwsbrieven betrokken te houden bij het werk van de Stichting.

Hanny heeft begin 2016 het bestuur van de Stichting versterkt. Zij zal zich samen met Paul van Gulick richten op publiciteit.

Gevoerd Projectenbeleid 2015

Financieel Verslag 2015

© 2018 Paul van Gulick 

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Weergraaf 30

5032 BW Tilburg

E-mail: sjzi@ziggo.nl