JAARVERSLAG 2015

2

Jaarverslag

Zoals gemeld in de inleiding stond 2015 in het teken van de fondswerving en voorbereiding voor de bouw van een Children Skills Development Centre in Ponmandurai, Dindigul . De eerste kontakten werden gelegd tijdens de India-reis van 2014. In 2013 was al een verzoek tot subsidiering van een zonnegenerator ingewilligd. De nieuwe aanwinst was ook in werking te zien tijdens de 2014-reis. De zonnegenerator voorziet een waterpomp van energie. Deze waterpomp haalt water diep uit de grond voor bevloeiing van de planten in de tuin.

Naar aanleiding van het bezoek werd na terugkeer contact gezocht met parish priest Philip Sudhakar. Op afstand werd besloten een gezamenlijke inspanning te plegen om een Children Skills Development Centre te bouwen voor een relatief groot aantal kinderen dat zonder vaste woon- en verblijfplaats bivakkeerde in de parochie van Philip. Terwijl hij de plannen vormgaf met behulp van een architect en het diocees van Dindigul hield het bestuur van de Stichting zich bezig met een solide fondswervingsactie die zeer succesvol bleek te zijn, o.a. door de toegezegde bijdrage van de Stichting Wilde Ganzen, waarvan de formele toestemming begin 2016 werd gegeven Deze toezegging betekende het uiteindelijke groene licht voor de bouw van het hostel. Het eerste kwartaal van 2016 is daadwerkelijk met de bouw begonnen. Daarnaast zijn aktiviteiten van start gegaan om voor de eerste jaren de exploitatie van het hostel veilig te stellen.

De Wilde Ganzen hebben zich niet beperkt tot financiële ondersteuning van het project. Ook is hun lokale counterpart ingezet om de potentie van het project te beoordelen en adviezen te geven over de realisatie. Dit heeft geleid tot een substantiële aanpassing van het project. Besloten werd niet te kiezen voor een traditioneel kindertehuis maar een Children Skills Development Centre om kinderen voor te bereiden op hun maatschappelijke positie later in hun leven.

Daarnaast werd besloten het project van de Indiase NGO ProVision te ondersteunen. Doel van het project is preventie van ‘childhood disabilities’.

In totaal werden in 2015 vier projecten onderzocht . Drie projecten werden afgewezen (niet beantwoordend aan de regionale beperking van de stichting of niet aantoonbare toegevoegde waarde voor de doelgroep kinderen). Voor een vierde project worden nog fondsen gezocht en is nog in portefeuille.

© 2018 Paul van Gulick 

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Weergraaf 30

5032 BW Tilburg

E-mail: sjzi@ziggo.nl