JAARVERSLAG 2015

1

Inleiding

Voor U ligt het tweede jaarverslag van de Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India. Dit jaarverslag behandelt de activiteiten van de Stichting over het jaar 2015. Het jaar stond bijna volledig in het teken van fondswerving en voorbereidende activiteiten voor de bouw van een Children Skills Development Centre in Ponmandurai, Dindigul  in de staat Tamil Nadu. Zie verder hoofdstuk 3. Gevoerde Projectenbeleid.

In 2015 is geen India-reis ondernomen door de bestuursleden, met name ook om ons totaal te richten op fondsenwerving voor en voorbereiding van het Dindigul project waarvoor de basis al gelegd was tijdens de India-reis van 2014.

 

Samenstelling van het bestuur

Per eind 2015 was de samenstelling van het bestuur van de Stichting als volgt:

Jan van Corven - voorzitter

Theo Hoedjes - secretaris/penningmeester

Marijn van de Laar - gewoon lid met portefeuilles Verslaglegging & Fondswerving

Paul van Gulick - gewoon lid met portefeuilles Website & Public Relations

De eerste 3 bestuursleden zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de opzet van de Stichting. Paul van Gulick heeft in 2014 de gelederen versterkt en heeft met name in 2015 gewerkt aan het ontwikkelen van een website-beleid.

© 2018 Paul van Gulick 

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Weergraaf 30

5032 BW Tilburg

E-mail: sjzi@ziggo.nl