JAARVERSLAG 2013-2014

3

Publiciteit & website

In 2014 is in eigen beheer een nieuwe website http://www.welfarechildrenindia.org ontwikkeld en online geplaatst. Doordat we de website zelf ontwikkeld hebben, is er al veel geld bespaard en zijn de kosten beperkt tot de hosting van de  site. Deze website zullen we als het venster naar de buiten gaan inzetten. Het is een krachtig publiciteitsmiddel,  indien goed ingezet. Aan ons nu de opdracht om via deze website onze stichting breed onder de aandacht van potentiële donateurs te brengen. Ook hopen wij dat middels de website meerdere mensen actief betrokken kunnen worden bij het werk en fondsenwerving voor onze stichting. Het zou fijn zijn als we lespakketten op de website zouden kunnen plaatsen om zo het onderwijs ook te betrekken bij de stichting. Als eerste stap hebben wij de website via Facebook gepromoot en dat leverde al veel positieve reacties op. We merken echter dat er nog stappen te maken zijn en 2015 zal in het kader staan van het voortbouwen op het in 2014 ontwikkelde fundament.

 

Plannen voor 2015

Gezien het bovenstaande mag duidelijk zijn dat de realisatie van het weeshuisproject in Dindigul onze prioriteit heeft in 2015. Wij zullen de fondsenwerving intensiveren en toespitsen op enkele grote fondsen in Nederland. Ook zullen wij Wilde Ganzen benaderen om een bijdrage te leveren. Naast de bouw van de beide children hostels zal er ook veel aandacht zijn voor het inbouwen van garanties voor de continuïteit en de exploitatie van de hostels. Daarnaast zal er ruimte zijn voor een bijdrage aan enkele kleinere projecten. Daartoe zullen waarschijnlijk een of meerdere leden van het bestuur een reis naar Zuid-India maken.

 

De nieuw ontwikkelde website zal verder worden uitgebreid met o.a. een nieuwsbrief. Daarvoor is voeding nodig vanuit de projecten en onze Indiase partners. De eerste geluiden die daarover zijn ontvangen vanuit India zijn hoopgevend.

Gevoerd Projectenbeleid 2013/14

Financieel Verslag 2013/14

© 2018 Paul van Gulick 

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Weergraaf 30

5032 BW Tilburg

E-mail: sjzi@ziggo.nl