JAARVERSLAG 2013-2014

Jaarverslag

Zoals gemeld in de inleiding is voor het jaar 2013 de donatie van ruim €20.000  tekenend geweest voor de projectentoezeggingen. In totaal werd voor vier projecten een bedrag van €18.500 vrijgegeven. Een groot gedeelte ging naar de St Francis Xavier School in Alanchy. Deze school is een scholengemeenschap van basisonderwijs en onderbouw middelbare school met zo'n 700 leerlingen. Deze school werd gebouwd met behulp van fondswerving nog voordat de Stichting een feit was. De school was een belangrijke pijler voor het tot stand komen van de stichting. In 2013 is ook het besluit genomen om deze school niet verder te steunen met grote projecten.

 

Het projectenbeleid van de Stichting kan alleen succesvol zijn als er een goed lokaal netwerk van partners in India bestaat die projecten aanreikt en zorgdraagt voor de realisatie en bewaking van de uitvoering van die projecten. Het is om die reden dat onze Stichting voor 100% kan instaan voor de volledige aanwending van de beschikbaar gestelde gelden voor de daartoe bestemde doelen, tot aan de laatste roepie. Het lokale netwerk bestaat met name uit zeer geëngageerde en vooruitstrevende priesters van het Diocees van Kottar (gelokaliseerd in Nagercoil, de meeste zuidelijk gelegen stad van India in de regio Kanyakumari). Met dit netwerk is contact vanaf begin 2000. In de loop van de tijd groeide echter het besef bij de bestuursleden dat aangeboden projecten, als deze niet gesteund werden door de Stichting, toch wel voor ondersteuning in aanmerking kwamen met behulp van andere inkomsten(lees: donor-) bronnen. Het was daarom een verademing om buiten 'de gebaande paden' te lopen tijdens onze februari-reis in 2014. Daar kwamen we in contact met Philip Sudhakar, broer van een bevriende relatie uit het netwerk, die pastoor is in een kleine parochie in Ponmandurai, Dindigul onder de rook van Madurai. Madurai is beter bekend als de Temple City waar misschien wel de meest beroemde Dravidische Hindu Meenakshi tempel te bewonderen is. In tegenstelling tot deze betoverende stad is het platteland van Ponmadurai slecht ontwikkeld en getekend door de vele leerlooierijen die zowel grondwater als luchtkwaliteit zwaar hebben vervuild.

Vele looierijen hebben het loodje gelegd waardoor ze de regio werkeloos achterlieten. In een dergelijke omgeving moeten de mensen wonen die niet weggetrokken zijn en die hun bestaan op een of andere manier vorm proberen te geven. Ondersteuning van overheidswege is er niet. In een dergelijke omgeving functioneert Philip als een dorpspastoor die met een ongeëvenaard enthousiasme zijn parochie runt. Hij is verantwoordelijk voor de St Anthony school en verbouwt met de kinderen van die school gewassen in de letterlijk uitgeteerde grond. Bovendien vangt hij kinderen op die door hun ouders verstoten zijn of die geen ouders meer hebben als gevolg van de lokale milieuramp. Aangestoken door het enthousiasme van Philip heeft de Stichting een project gefinancierd voor de aankoop van een zonnegenerator die een waterpomp van energie voorziet. Deze waterpomp haalt water diep uit de grond voor bevloeiing van de planten in de tuin.

 

Daarnaast heeft de Stichting besloten iets te doen aan de leefsituatie van zwerfkinderen van de parochie van Philip die bij gebrek aan structureel onderdak hier en daar slapen; soms buiten en soms in de parochiekerk. Ten eerste is een sponsorproject opgezet dat als doel heeft een bijdrage te leveren aan de kosten van levensonderhoud en onderwijs van de Ponmadurai zwerfkinderen. Ten tweede zijn er serieuze plannen om de bouw van een tweetal children hostels, één voor jongens en één voor meisjes, te ondersteunen. De bouwtekeningen zijn geproduceerd door een lokale architect. De eerste middelen zijn binnen en gestreefd wordt om in 2015 het benodigde bedrag van €60.000 bij elkaar te brengen. Daarbij zal ook een verzoek worden ingediend bij de Wilde Ganzen, om een gedeelte van het benodigde bedrag te financieren.

 

In totaal werden in 2014 drie projecten goedgekeurd voor een totaalbedrag van € 6290

2

© 2018 Paul van Gulick 

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Weergraaf 30

5032 BW Tilburg

E-mail: sjzi@ziggo.nl