JAARVERSLAG 2013-2014

Inleiding

Voor U ligt het jaarverslag van de Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India. Opgericht in December 2011 is dit het eerste (gecombineerde) jaarverslag van de Stichting dat het levenslicht ziet. Daar zijn diverse redenen voor aan te wijzen. Ten eerste was er het eerste volle jaar niet veel nieuws om mee naar buiten te treden. Het was een jaar van plannen smeden, formaliteiten regelen en overleg met ons lokale netwerk in Zuid-India om de plannen gestalte te geven. Ten tweede werd ook een aanvang gemaakt met de eigen website en de eerste fondsenwervingsactiviteiten werden op gang gebracht. Echte meldenswaardige zaken kwamen er pas in 2013.

In 2013 kwam de fondswerving goed op gang. Met name het netwerk van Marijn van de Laar zorgde voor een flinke boost in de bijdragen aan de Stichting. Daarnaast kregen we een flinke steun in de rug van de Stichting VOA van Jan van der Ent die opgeheven was en een gedeelte van de opgebouwde reserves over liet maken naar onze Stichting. Zo werd meer dan 20.000 EUR bijgeschreven op onze rekening, waardoor we enkele grote projecten substantieel konden steunen.

Voor 2014 was de februari-reis naar Zuid-India cruciaal. We maakten kennis met een nieuwe counterpart Philip Sudhakar in een voor ons nieuwe regio Dindigul nabij Madurai, maar wel binnen het beleidsgebied Tamil Nadu (zie ook hoofdstuk 3 Gevoerde projectenbeleid . Daar zagen we goed uitvergroot de gevolgen die onderontwikkeling voor een regio kan hebben: een lokale gemeenschap die verstoken is van ondersteuning van buitenaf en die het zelf op moet knappen. Dit bezoek heeft zorggedragen voor onze ambitieuze projectplannen voor 2015.

 

Samenstelling van het bestuur

Per eind 2014 was de samenstelling van het bestuur van de Stichting als volgt:

Jan van Corven - voorzitter

Theo Hoedjes - secretaris/penningmeester

Marijn van de Laar - gewoon lid met portefeuilles Verslaglegging & Fondswerving

Paul van Gulick - gewoon lid met portefeuilles Website & Public Relations

De eerste 3 bestuursleden zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de opzet van de Stichting. Paul van Gulick heeft in 2014 de gelederen versterkt.

1

© 2018 Paul van Gulick 

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Weergraaf 30

5032 BW Tilburg

E-mail: sjzi@ziggo.nl