ONDERSTEUN ONS

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van donaties. U kunt het werk van de stichting financieel steunen door:

 

  • Donateur te worden: hiermee verbindt u zich aan de Stichting door een periodieke betaling

  • Sponsor te worden: hiermee sponsort u voor een langere periode een bepaald project of laat de keuze van besteding over aan het bestuur van de stichting

  • Een eenmalige gift: deze gift kunt u, indien gewenst, bestemmen voor een bepaald project.

  • Een minigift. De minigift is een leuke mogelijkheid voor de jonge gever iets te doen voor hun minder bedeelde leeftijdgenoten in Zuid-India.

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-certificaat: RSIN 851192361). Uw giften aan Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India zijn daarom (boven een drempel) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

U kunt uw bijdrage voldoen:

  • per machtiging

  • door overmaking

IBAN: NL38 RABO 0169 2315 85 / BIC: RABONL2U

t.n.v. Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India.

Betaling vindt plaats door het bedrag zelf over te maken of via een machtiging waarmee u de Stichting in staat stelt om uw giften (periodiek) te innen.

© 2018 Paul van Gulick 

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Weergraaf 30

5032 BW Tilburg

E-mail: sjzi@ziggo.nl