DOELSTELLING

(Uit de STATUTEN van de oprichtingsakte Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India)

 

Artikel 2 - Doel

​1. De Stichting heeft ten doel:

het bevorderen van het welzijn van en onderwijs voor kinderen tot achttien (18) jaar in Zuid-India door middel van ondersteuning:

  • bij de bouw en onderhoud van nieuwe scholen (lager en middelbaar onderwijs);

  • bij de inrichting van het schoolgebouw, inclusief sanitair en voedselvoorziening;

  • van projecten met betrekking tot verbetering van kwaliteit van onderwijs;

  • bij het tot stand komen van nieuwe en onderhouden van bestaande kindertehuizen;

  • van andersoortige activiteiten gericht op het bevordenen van welzijn van kinderen in Zuid-India.

 

2. De stichting dient het algemeen belang.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • gerichte fondswerving in en buiten Europa

  • de concrete inzet van functionarissen binnen de Stichting in projecten in India;

  • het motiveren van (groepen) mensen om immateriële bijdragen te leveren teneinde de doelstelling van de Stichting te realiseren;

  • het aanboren van betrouwbare counterparts in India om projectvoorstellen mee te beoordelen en mee tot uitvoer te brengen.

© 2018 Paul van Gulick 

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Weergraaf 30

5032 BW Tilburg

E-mail: sjzi@ziggo.nl