ALANCHY

De foto's geven een goed beeld van de eenvoudige, maar doeltreffende architectuur. In betrekkelijk korte tijd is het plan de school te bouwen, uitgevoerd. Sinds de feestelijke opening in 2007 hebben duizenden kinderen hier hun opleiding genoten.

Hoewel het schoolgebouw in onze cultuur niet zou voldoen, is een dergelijk gebouw in Zuid-India een kostbaar bezit. Met de 2 verdiepingen, 12 leslokalen en een gemeenschappelijke aula is de basis gelegd voor goed onderwijs.

Door de bouw van de school krijgen vele kinderen de kans op goed onderwijs in een beschermde omgeving. Voorheen werden lessen gegeven in lokalen die daarvoor niet geschikt waren. Het onderwijzersteam is jong en enthousiast. Voor de kinderen uit de omgeving van Alanchy is er nu perspectief op een beter bestaan, waarbij onderwijs een voorname plaats inneemt.

© 2018 Paul van Gulick 

Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Weergraaf 30

5032 BW Tilburg

E-mail: sjzi@ziggo.nl